اخبار مراکز - آرشیو

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد

سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد

به پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان و در حکمی از سوی دکتر محمدعلی گودرزی، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، خانم حوریه عربیان به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد.

ادامه مطلب
با چهره های مانای خراسان
خودکار روی دیوار؛

با چهره های مانای خراسان

دبیر انجمن علمی گرافیک علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، چهره‌های مانای خراسان را با خودکار روی دیوار طراحی کرد.

ادامه مطلب