اخبار مراکز - آرشیو

تقدیر رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

تقدیر رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی از مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکز؛ دکتر مهدی رئوفی رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی با اهدای لوح تقدیر از دکتر وجیه اله پارسا رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک تقدیر به عمل آورد.

ادامه مطلب