سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد

۲۹ تیر ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۶ کد : ۱۸ اخبار مراکز
تعداد بازدید:۱۹۸
به پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی استان سمنان و در حکمی از سوی دکتر محمدعلی گودرزی، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور، خانم حوریه عربیان به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد.
سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب شد

در حکم رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی کشور آمده است: نظر به تخصص و تعهد جنابعالی و به استناد موافقت کارگروه انتصاب واحد استانی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان منصوب می شوید.

گودرزی در ادامه آورده است: امید است با استعانت از خداوند متعال، در انجام امور محوله موفق و موید باشید.


نظر شما :