کتاب «جایگاه آموزش‌های عالی علمی ـ کاربردی در نظام آموزش عالی کشور» منتشر شد

۲۳ مهر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۲ کد : ۵۶ اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۳۱۸
کتاب «جایگاه آموزش‌های عالی علمی ـ کاربردی در نظام آموزش عالی کشور» به کوشش دکتر محمدعلی گودرزی ازسوی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی و موسسه آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی منتشر شد.
کتاب «جایگاه آموزش‌های عالی علمی ـ کاربردی در نظام آموزش عالی کشور» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش علمی ـ کاربردی جهاددانشگاهی، این کتاب پژوهشی کیفی مبتنی بر مصاحبه با 20 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان است که با بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران، نگاهی به عملکرد گذشته و فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه آموزش عالی علمی ـ کاربردی می‌اندازد تا با تقویت نقاط قوت و استفاده بهینه از فرصت‌های ایجادشده، گام‌های مؤثری در تقلیل نقاط ضعف و تهدیدهای احتمالی برداشته شود.

سوالات اصلیِ این پژوهش، ارزیابی ضرورت‌های شکل‌گیری نظام آموزش عالی علمی ـ کاربردی در دهه هفتاد و ضرورت‌های فعلی این نظام در آموزش عالی کشور؛ چالش‌هایی که در حال حاضر دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی با آن روبه‌روست؛ مقایسه نظام آموزش عالیِ مهارتیِ کشور با نظام‌‌های آموزش مهارتی سایر کشورها؛ مدل مناسب پیشنهادی برای نظام آموزش عالی مهارتی کشور؛ و راهکارهای اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی است.

این پژوهش، بررسی موشکافانه و تحلیلی عمیق از نظرات و تجربه زیسته برخی خبرگان و نخبگان آموزش عالی و آموزش عالی علمی ـ کاربردی است که می‌تواند به تبیین وضعیت موجود و رهیافت‌هایی برای آیندۀ آموزش عالی علمی ـ کاربردی کمک کند. همچنین می‌تواند به شناخت همه‌جانبه و تحلیل‌های قابل اتکا برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزۀ آموزش عالی کشور برای اتخاذ تصمیم‌های مناسب در حوزه توسعه هدفمند آموزش عالی یاری رسانَد و برای محققان و علاقه‌مندان این حوزه هم فرصت مغتنمی برای شناخت یکی از زیرنظام‌های مهم آموزش عالی کشور باشد.


( ۱ )

نظر شما :