نسخه آزمایشی
۱۰۴ بازدید

شرکت کننده گرامی؛

با تشکر از حضور در کارگاه آموزشی، خواهشمند است به منظور بهبود جلسات مجازی آینده پرسش نامه ذیل را تکمیل و ارسال نمایید:

بالا