نسخه آزمایشی
۳۹۶ بازدید

رئیس / سرپرست گرامی؛

معاونت آموزشی موسسه منظور بررسی شرایط آموزشی در سطح موسسه اقدام به گزارش گیری از مراکز زیرمجموعه نموده است، خواهشمند است اطلاعات جدول ذیل را باتوجه به بازه زمانی ۹۸/۱۲/۰۱ لغایت ۹۹/۰۱/۲۹ تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

  • گزارش تشکیل کلاس های مجازی (آفلاین)

  • گزارش تشکیل کلاس های مجازی (آنلاین)

  • سامانه های مورد استفاده

  • برای انتخاب چند مورد کلید کنترل را نگهدارید و موارد را انتخاب نمایید
  • برای انتخاب چند مورد کلید کنترل را نگهدارید و موارد را انتخاب نمایید
بالا