نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   مرکز تبریز
برگزاری مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

به مناسبت گرامی داشت ۱۶ آذر (روز دانشجو) و همچنین ایجاد فضای گفتمان سازنده در بین دانشجویان، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز میزبان برگزاری سوین دوره مسابقات مناظره دانشجویی مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی بود.  

برگزاری مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

برگزاری مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

سومین دوره از مسابقات مناظرات دانشجویی مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با هدف ایجاد فضای تعاملی و گفتمان سازنده در بین دانشجویان با هدف گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز با شرکت ۲۲ تیم از مراکز علمی کاربردی استان روز شنبه به ...

بالا