نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   مرکز بیرجند
معرفی دفتر کارآفرینی علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند به عنوان دفتر برتر

معرفی دفتر کارآفرینی علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند به عنوان دفتر برتر

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، همایش تجلیل از کارآفرینان برتر شب گذشته، ۱۴ اسفندماه در بیرجند برگزار شد و دفتر کارآفرینی موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند به عنوان دفتر کارآفرینی برتر معرفی شد. متن لوح بدین شرح است؛ جناب آقای محمدرضا دهقانی مسئول محترم دفتر کارآفرینی موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی ...

بالا