نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   مرکز ارومیه
اردوهای دانشجویی زیست-بوم مرکز ارومیه

دومین دوره اردوهای دانشجویی زیست-بوم مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ارومیه، کشور ما با مشکلات زیست‌محیطی متعددی دست به گریبان است از قبیل: کمبود آب، بحث‌ زمین‌خواری و جنگل خواری، فرسایش خاک، فرهنگ نامناسب مواجهه با محیط زیست، حمله به گونه‌های در حال انقراض، بحران دریاچه ارومیه و سایر تالاب‌ها، ...

بالا