نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   فعالان دانشجویی
فعالان دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد

دانشجویان از نقش آفرینی خود در جامعه غافل نشوند

معاون فرهنگی شهرداری مشهد با تاکید بر نقش فعالیت های دانشجویی در حوزه های فرهنگی گفت: دانشجویان ضمن برگزاری فعالیت های معطوف به دانشگاه از نقش آفرینی خود در جامعه غافل نشوند.

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، دکتر هادی بختیاری در ...

بالا