نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   جهاد دانشگاهی

انتخاب دو دانشجوی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اراک به عنوان کارآفرین برتر استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، حمیدرضا نجفی با ارایه طرح (پارکینگ مکانیزه طبقاتی) و محسن عباسی فیجانی (شرکت راشین پروتئین) با ارایه طرح کارآفرینی و ایجاد اشتغال، به عنوان کارآفرینان نمونه استان مرکزی از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور معرفی شدند. حمیدرضا نجفی ...

بالا