نسخه آزمایشی
۳۳۳ بازدید

شرکت کننده گرامی؛

با تشکر از حضور در جلسه مجازی، خواهشمند است به منظور بهبود جلسات آینده پرسش نامه ذیل را تکمیل و ارسال نمایید:

  • ارزیابی کیفیت کارگاه

بالا