نسخه آزمایشی
۳۹۴ بازدید

دانشگاه جامع علمی - کاربردی

رئیس / سرپرست گرامی؛

ضمن تشکر از تلاش ارزشمند جنابعالی و همکاران محترم آن مرکز، به منظور جمع آوری نظرات و پیشنهادات همکاران مراکز درخصوص عملکرد سامانه های آموزش مجازی موجود  (سمالایو، اسکای روم، ادوب کانکت معاونت آموزشی و سایر زیر ساخت های درحال استفاده)، خواهشمند است ایرادات، پیشنهادات و نظرات خود را در فرم ذیل درج نمایید.

بالا