نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   مراکز تابعه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
برگزاری مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

مناظره دانشجویی به میزبانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز

به مناسبت گرامی داشت ۱۶ آذر (روز دانشجو) و همچنین ایجاد فضای گفتمان سازنده در بین دانشجویان، مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی تبریز میزبان برگزاری سوین دوره مسابقات مناظره دانشجویی مراکز علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی بود.  

بالا