رشته‌های پذیرش ترم اول (مهر) سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۲ (مقطع کارشناسی)

در صورتی که درباره انتخاب رشته نیاز به مشورت دارید یا می خواهید اطلاعات بیشتری درباره رشته ها به دست بیاورید، فرم درخواست مشاوره را تکمیل بفرمایید.

برای جستجو در عنوان مرکز یا رشته از دکمه های CTRL+F استفاده کنید.

مرکز

عنوان دوره

زاهدان

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکارسنجی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بانکی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

زابل

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری باغبانی - گیاهان دارویی و معطر

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری

سمنان

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - الکترونیک

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت گردشگری

مهندسی فناوری معماری و مدیریت امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

زنجان

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکارسنجی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس اجتماعی و مشاغل

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی و مذهبی

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی ارشاد و معاضدت قضایی

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

مهندسی فناوری مراکز داده و مجازی سازی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

شیراز

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

کارشناسی حرفه‌ای حسابرسی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بورس

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بیمه - بیمه اشخاص

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

بابل

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام‌شده

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری

رشت

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای عکاسی - مد و پوشاک

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

کارشناسی حرفه‌ای نقاشی - نقاشی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک- تصویرسازی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای عکاسی - تبلیغات

مهندسی فناوری مراکز داده و مجازی سازی

بندرانزلی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک- تصویرسازی

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

لنگرود

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

رودسر

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی ـ امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری عمران - ساختمان‌سازی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

مهندسی فناوری باغبانی - گل و گیاهان زینتی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

کارشناسی حرفه‌ای تربیت بدنی-مربی‌گری آمادگی جسمانی

تبریز

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت گردشگری

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری برنامه سازی وب

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای عکاسی - مد و پوشاک

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری قضایی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک-طراحی محیطی

بیرجند

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری باغبانی - گیاهان دارویی و معطر

مهندسی فناوری عمران - نقشه‌برداری

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک- تصویرسازی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای تربیت بدنی-مربی‌گری آمادگی جسمانی

کرمان

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری عمران - ساختمان‌سازی

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت‌های فرسوده

مهندسی فناوری معماری و مدیریت امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری طراحی و مدیریت پایگاه داده

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

سیرجان

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بهای تمام‌شده

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

مهندسی فناوری بازرسی جوش

مهندسی فناوری متالورژی - ذوب فلزات

زرند

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

مهندسی فناوری متالورژی - ذوب فلزات

مهندسی فناوری مکانیک - ماشین‌افزار

مهندسی فناوری ایمنی، سلامت و محیط زیست(HSE)

مهندسی فناوری برق صنعتی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

اهواز

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حسابرسی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی-اتاق عمل

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات

ارومیه

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

اراک

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - الکترونیک

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآنی و مذهبی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بیمه - بیمه اشخاص

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بیمه - بیمه اموال

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت تجاری سازی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری طراحی وب

مهندسی فناوری کنترل - ابزار دقیق

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت‌های فرسوده

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک-رسانه‌های چاپی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بانکی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات

همدان

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای سینما - کارگردانی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه‌ای عکاسی - تبلیغات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری عمران - ساختمان‌سازی

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت‌های فرسوده

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک-طراحی محیطی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

مهندسی فناوری معماری و مدیریت امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری سرامیک - کاشی و چینی

مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

مشهد

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکارسنجی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت گردشگری

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری برنامه سازی وب

کارشناسی حرفه‌ای تربیت بدنی-مربی‌گری آمادگی جسمانی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری مدیریت و پشتیبانی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

کارشناسی حرفه‌ای داوری ورزشی- آمادگی جسمانی

کارشناسی حرفه‌ای داوری ورزشی- ورزش های قدرتی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک- تصویرسازی

کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری پرورش اندام

کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری فوتبال

کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری فوتسال

کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری کشتی

کرمانشاه

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای آسیب‌شناسی اجتماعی - پیشگیری از اعتیاد

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

تهران 1

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری برنامه سازی وب

تهران 3

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری عمران - ساختمان‌سازی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

مهندسی فناوری معماری و مدیریت امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری مراکز داده و مجازی سازی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

تهران 4

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای تکنولوژی آموزش‌های فرهنگی و هنری

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس مجلسی و خانگی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

بندرعباس

کارشناسی حرفه‌ای امور گمرکی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

مهندسی فناوری شهرسازی

ایلام

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکارسنجی

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی همزمان انگلیسی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری باغبانی - گیاهان دارویی و معطر

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک-رسانه‌های چاپی

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

یاسوج

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت عملیات امداد و نجات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت گردشگری

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

بجنورد

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - رفتار اجتماعی و افکارسنجی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری برنامه سازی وب

کارشناسی حرفه‌ای بهداشت مواد غذایی با منشا دامی

مهندسی فناوری ارزیابی امنیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

خرم آباد

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت شعب بانک

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری عمران - ساختمان‌سازی

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت‌های فرسوده

مهندسی فناوری سامانه‌های نرم افزاری

شهرکرد

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی ارشاد و معاضدت قضایی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت تجاری سازی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

کرج

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس اجتماعی و مشاغل

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه‌ای عکاسی - تبلیغات

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت بورس

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

کارشناسی حرفه‌ای نقاشی - نقاشی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک-رسانه‌های چاپی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق بورس

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

کارشناسی حرفه‌ای مترجمی - خبر انگلیسی

کارشناسی حرفه‌ای هنرهای دیجیتال - گرافیک متحرک

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری طراحی و مدیریت پایگاه داده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

ساوه

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری برنامه سازی وب

مهندسی فناوری طراحی وب

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

نیم‌ور

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری بخش عمومی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری عمران - ساختمان‌سازی

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای

سنندج

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت اسناد و مدارک

کارشناسی حرفه‌ای معماری - طراحی محیط داخلی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری برنامه سازی وب

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

مهندسی فناوری ارزیابی امنیتی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کارشناسی حرفه‌ای تلاوت و قرائت قرآن کریم

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری

کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری والیبال

کارشناسی حرفه‌ای مربی‌گری کشتی

قم

کارشناسی حرفه‌ای عکاسی - تبلیغات

کارشناسی حرفه‌ای هنرهای دیجیتال - گرافیک متحرک

مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک-رسانه‌های چاپی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای خدمات حقوقی امور قضایی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری طراحی وب

گرگان

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - خانواده

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای تربیت بدنی-مربی‌گری آمادگی جسمانی

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی

اردبیل

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حسابرسی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری اجتماعی - مراکز اورژانس اجتماعی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری باغبانی - گیاهان دارویی و معطر

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت کسب و کار اینترنتی

کارشناسی حرفه‌ای مددکاری قضایی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

مهندسی فناوری کسب و کار دیجیتالی

قزوین

کارشناسی حرفه‌ای تربیت مربی پیش دبستانی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای روابط عمومی - امور رسانه

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و الگوسازی پوشاک - لباس اجتماعی و مشاغل

کارشناسی حرفه‌ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت امور فرهنگی - برنامه‌ریزی فرهنگی

مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه‌ای طراحی گرافیک- تصویرسازی

مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا

بوشهر

کارشناسی حرفه‌ای حسابداری امور مالی

کارشناسی حرفه‌ای امور گمرکی

کارشناسی حرفه‌ای حقوق ثبت اسناد و املاک

کارشناسی حرفه‌ای مدیریت دفتری