نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه
سی و هشتمین سالگرد جهاددانشگاهی

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی به مناسبت سی و هشتمین سالگرد تاسیس جهاددانشگاهی

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، مسابقات در دو رده تیمی و انفرادی در دو بخش کارکنان و خانواده ها برگزار خواهد شد، این اولین دوره ای است که همسر و فرزندان کارکنان در این مسابقات شرکت دارند و هدف از مشارکت آنان تقویت ...

برگزیده و معرفی شدن سه نفر ازدانشجویان نمونه و شایسته سال ۱۳۹۶ مراکز علمی کاربردی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، در روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۶ همزمان با سالروز وحدت حوزه و دانشگاه و بدنبال ربع قرن فعالیت دانشگاه جامع ، مراسم تقدیر از دانشجویان نمونه و شایسته ۱۳۹۶ مراکز علمی کاربردی سراسر کشور در سالن ...

بالا