نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کاشمر
پاکسازی بهشت به دست دانشجویان جهاد دانشگاهی کاشمر

گرامی داشت روز جهانی زمین پاک

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کاشمر زباله‌های منطقه‌ای که به دره بهشت معروف است، جمع‌آوری شد، در همین خصوص معاون فرهنگی دانشجویی جهاددانشگاهی کاشمر در گفت‌وگو با ایسنا منطقه خراسان، با بیان اینکه همه ساله در روز زمین پاک جهاددانشگاهی کاشمر با همت دانشجویان اقدام به ...

بالا