نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

سرپرست مرکز آموزش علمی – کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی دکتر گودرزی طی حکمی دکتر علی بردیده را به عنوان سرپرست مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز به مدت ۶ ماه منصوب کرد. در متن این حکم آمده است . با عنایت به پیشنهاد رئیس محترم سازمان جهاد دانشگاهی ...

برگزاری سمینار روابط عاطفی و عاشقانه در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز

برگزاری سمینار روابط عاطفی و عاشقانه در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز، مرکز مشاوره دانشجویی علمی کاربردی جهاددانشگاهی اهواز به منظور پیشگیری از شکست های عاطفی در بین جوانان به ویژه دانشجویان اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان سمینار روابط عاطفی و عاشقانه کرده است. این سمینار که در تاریخ دوم ...

برگزاری نخستین اردوی دانشجویی مرکز اهواز

تجلیل از مدیر فرهنگی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز در هشتمین گردهمایی مدیران فرهنگی مراکز جامع علمی کاربردی استان خوزستان که روز ۲۹ بهمن برگزار شد، مدیر فرهنگی دانشجویی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز مورد تجلیل قرار گرفت. در این مراسم از زحمات محمد حاجی لو، مدیر ...

بالا