نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   اخبار سایر سازمان های جهاد دانشگاهی
آینده مشاغل و مشاغل آینده در پرتو اینترنت اشیا

شصت‌ و چهارمین نشست تخصصی با عنوان آینده مشاغل و مشاغل آینده در پرتو اینترنت اشیا

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی در راستای سلسله نشست های علمی و تخصصی در حوزه تجاری سازی فناوری، اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموختگان، نشستی با عنوان “آینده مشاغل و مشاغل آینده در پرتو اینترنت اشیا” با حضور رسانه ها و جمعی از ...

نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغال زایی دولت

نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغال زایی دولت

  سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در راستای گفتمان سازی ” ” و بسترسازی مناسب برای مباحثه و هم اندیشی پیرامون مسایل و مشکلات و ارائه راهکارهای موثر در اشتغالزایی، سلسله نشستهای علمی و تخصصی برگزار میکند. با توجه به نقش کلیدی وزارت کشور (معاونت هماهنگی ...

بالا