نسخه آزمایشی
۳۹۷ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی نتایج سطح بندی سالانه مراکز آموزش علمی کاربردی که توسط معاونت محترم نظارت و سنجش دانشگاه و با مشارکت واحد های استانی دانشگاه جامع و مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۱۳۹۸ انجام گرفت اعلام گردید . در این سطح بندی ۷۰% ( ۲۸ مرکز از ۴۰ مرکز ) مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سطح ۲ ارزیابی دانشگاه قرار گرفتند . این درحالی است که همانند سال ۱۳۹۷ از نظر دانشگاه جامع هیچ مرکزی در سطح یک ارزیابی نشده است.

لازم به توضیح است ۲ مرکز ( مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد و مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه) به عنوان ده مرکز برتر کشوری و مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند یکی از ۲۶ مرکز لایق تقدیر توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی معرفی شدند . اسامی ۲۸ مرکز طبق حروف الفبا به شرح ذیل می باشد :

مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک ، اردبیل ، اهواز ، ایلام ، بجنورد ، بندرانزلی ، بندرعباس ، بیرجند ، تبریز ، خرم آباد ، رشت ، رودسر ، زابل ، زاهدان ، زرند ، زنجان ، ساوه ، شهرکرد ، شیراز ، قزوین ، کرمان ، کرمانشاه ، گرگان ، مشهد ، نیم ور ، همدان و سمنان .

ضمناً ۹ مرکز از مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سطح ۳ و متاسفانه ۳ مرکز به جهت عدم تکمیل فرم های مربوطه در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در سطح ۴ قرار گرفتند.

بالا