نسخه آزمایشی
۱۷۳۱ بازدید

به کوشش معاونت دانشجویی فرهنگی مؤسسه و همکاری حوزه دانشجویی فرهنگی مراکز وابسته، جهت گرد آوری و تدوین مجموعه منتخب عملکرد مراکز در حوزه فرهنگی اقداماتی به عمل آمده است  که ماحصل آن کتاب گزارش عملکرد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی و مراکز وابسته می باشد.

علاقه مندان می توانند به منظور دریافت گزارش یاد شده بر روی تصاویر ذیل کلیک نمایند.

گزارش عملکرد معاونت فرهنگی در سال 1395 گزارش عملکرد معاونت فرهنگی در سال 1396

 

بالا