نسخه آزمایشی
۵۸۹ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۱، اولین دوره از مسابقات مناظره دانشجویی توسط معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران برگزار گردید، در این سری از مسابقات، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران ۱ با سرپرستی آقای حسن بسلانپور توانست مقام اول این مسابقات را کسب نماید و به مرحله کشوری راه پیدا نمود.

 

شرکت کنندگان در مناظره:
  • آقایان حمید رضا مهدی زاده دانشجوی رشته روابط عمومی، آقای
  • سید مهرداد هاشمی دانشجوی رشته حقوق،
  • آقای عرفان صدری دانشجوی رشته حقوق،
  • آقای احمد سلجوقیان دانشجوی رشته حقوق،

 

بالا