نسخه آزمایشی
۴۶۲ بازدید

کسب مقام قهرمانی کشتی پهلوانی

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز، آقای ابوالفضل رزم خواه از دانشجویان این مرکز توانست مقام قهرمانی وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی پهلوانی دانشجویان علمی کاربردی سراسری کشور را کسب نماید.

 

بالا