نسخه آزمایشی
۴۳۱ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان، آقای محمد سجاد عباسی دانشجوی این مرکز به عنوان کارآفرین برتر در دومین جشنواره کارآفرینان برتر استان سمنان انتخاب گردید.

این جشنواره به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سمنان و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دستگا های ذی ربط اجرایی در سمنان برگزار شد.

 

بالا