نسخه آزمایشی
۹۰ بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان، در نشستی که در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰، با حضور آقای دکتر محمد حسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از معاونین دانشگاه و رؤسای واحد های استانی، به منظور تقدیر از مراکز و رؤسای مراکز علمی کاربردی برتر کشور برگزار شد از ده مرکز علمی کاربردی برتر و ۲۰ مرکز شایسته ی تقدیر که در فرایند سطح بندی ۱۴۰۰ مراکز علمی کاربردی کشور، حایز رتبه شده بودند، قدردانی شد.
در این مراسم سرکار خانم لیلاپرست، رئیس مرکز جهاد دانشگاهی زنجان، لوح سپاس را به نمایندگی از مرکز، از آقای دکتر واحدپور دریافت کردند.

لازم به ذکر است، مراکز علمی کاربردی برتر، در فرایند ارزیابی و سطح بندی سال ۱۴۰۰ مراکز علمی کاربردی بالغ بر ۵۵۰ مرکز علمی کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و مراکز برتر با اهدای لوح سپاس و تقدیر از طرف آقای دکتر امید، قدردانی بعمل آمد.

بالا