نسخه آزمایشی
۱۲۷۲ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران ۱ دومین دوره از مسابقات مناظره دانشجویی دانشگاه جامع علمی – کاربردی از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ آذرماه به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان یزد برگزار گردید .

دراین سری از مسابقات ۲۸ تیم از واحدهای مختلف دانشگاه جامع علمی کاربردی سراسر کشور حضور داشتند که تیم مناظره دانشجویی پویش وابسته به مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی جهاددانشگاهی تهران ۱ به سرپرستی دکتر اصغر کهندل رییس مرکز علمی کاربردی به مقام اول کشوری نائل شدند.

 

بالا