نسخه آزمایشی
۴۷۲ بازدید

با همکاری دفترمشاوره دانشجویی مرکز قم برگزار شد؛

کارگاه روانشناسی مثلث عشق در ازدواج موفق

کارگاه روانشناسی مثلث عشق در ازدواج موفق توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی قم برگزار گردید.
این کارگاه با هدف تحکیم روابط بین زوجین و نحوه برون رفت از تنشهایی که بر اساس مشکلات موجود در خانواده ها روابط بین همسران را تهدید می کند برگزار گردید.
در این کارگاه ۴۰ نفر از علاقمندان به مباحث روانشناسی زوجین حضور داشتند.

بالا