نسخه آزمایشی
۱۵۵ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، روز یک شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، کارگاه آموزشی به منظور توضیح فرآیند ارسال الکترونیکی پرونده دانش آموختگان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی و حذف ارسال پرونده فیزیکی به موسسه از تاریخ ۱ / ۳ /۱۴۰۰ برگزار شد.

در این کارگاه که بصورت تعاملی با همکاران مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سراسر کشور برگزار شد، سرکار خانم دکتر امانی مدیر آموزش موسسه و همچنین جناب آقای مهندس ساقیان، مدیر فناوری موسسه توضیحاتی درخصوص نحوه تهیه فایل ها و همچنین چگونگی ارسال پرونده های الکترونیکی به موسسه توضیحاتی ایراد فرمودند.

سرکار کار خانم دکتر امانی، عضو هیات علمی موسسه تاکید نمودند، پیش از ارسال پرونده ها، کیفیت و خوانایی فایل های اسکن شده بررسی گردد، در ادامه کارگاه به کلیه سوالات همکاران پاسخ داده شد.

 

بالا