نسخه آزمایشی
۵۸۷ بازدید

با همکاری معاونت پژوهش و فناوری موسسه و مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه جامع برگزار می گردد:

کارگاه آموزشی کار با سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، معاونت پژوهش و فناوری با همکاری مرکز اسناد و انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی تصمیم دارد در تاریخ چهارشنبه ۱۳ دی ماه از ساعت ۹ الی ۱۲ کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه یکپارچه کتابخانه دانشگاه جامع علمی کاربردی ویژه کارشناسان مراکز وابسته این موسسه بصورت مجازی برگزار نمایند.

شرکت کنندگان جهت آشنایی با نحوه برگزراری و نرم افزار های مورد نیاز به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

iastjd.ac.ir/LMS

 

 

بالا