نسخه آزمایشی
۳۶۳ بازدید

به همت مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی همدان بر گزار می گردد

کارگاه آموزشی کارآفرینی و خلق مدل کسب و کار (BP)

 کارگاه آموزشی کارآفرینی و خلق مدل کسب و کار (BP)  توسط پژوهش و فناوری واحد استانی در روز سه شنبه مورخه ۹۶/۱۲/۰۸ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ (به مدت ۲ ساعت) در سالن اجتماعات مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار میشود. این کارگاه به صورت رایگان ویژه کلیه دانشجویان، کارکنان و اساتید مراکز آموزشی استان برگزار می گردد.

بالا