نسخه آزمایشی
۳۲۳ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه، کارگاه اموزشی پیشگیری از مصرف مواد مخدر روز پنجشنبه مورخ ۱۹ مهر در برگزار گردید.

در این کارگاه که با استقبال بسیار خوب دانشجویان و فراگیران برگزار گردید، موضوعاتی با محوریت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و آشنایی با مشکلات سوء مصرف مواد مخدر گل مطرح و به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.

در این کارگاه ابتدا معاونت مبارزه با مواد مخدر شهرستان ساوه، به معرفی مواد مخدر رایج در بین جوانان و دانشجویان و نشانه های مصرف و آثار مخرب پرداختند.
سپس خانم پرپوچی از اساتید گروه روانشناسی مرکز، آثار تخریبی وماندگار ماده مخدر گل را از منظر فردی و اجتماعی بررسی نموده و به بیان برخی روشهای درمان از منظر روانشناسی اشاره نمودند.

بالا