نسخه آزمایشی
۳۱۲ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه ، کارگاه آموزشی عوامل موفقیت در کسب و کار برگزار گردید. این کارگاه برای گروه هدف مستعدین اشتغال خودکفائی و با همکاری کمیته امداد امام خمینی شهرستان ساوه برای بیش از ۵۰ نفر برگزار گردید.

در این کارگاه که با دعوت از سرکار خانم گودرزی از اساتید مرکز برگزار گردید، زنان سرپرست خانوار با روشهای تولید ثروت و موفقیت در کسب و کارهای کوچک خانگی آشنا گردیدند. هدف از برگزاری این کارگاه رشد خلاقیت و تبدیل طرح  و ایده های بالقوه به اجرایی و بالفعل و انجام ریسک پذیری آگاهانه بیان گردید.

بالا