نسخه آزمایشی
۲۴۲ بازدید

کارگاه آموزشی از ایده تا عمل به همت دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان برگزار شد.

کارگاه آموزشی از ایده تا عمل در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی کارگاه آموزشی از ایده تا عمل با رویکرد کارآفرینی و کسب و کار ۲۶ آبان ماه در محل مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی زاهدان و به همت دفتر کارآفرینی این مرکز برگزار شد.

این کارگاه با اهداف معرفی ایده‌های کسب و کار و کارآفرینی با حضور جمعی از دانشجویان این مرکز برگزار شد.

در کارگاه آموزشی از ایده تا عمل با رویکرد کارآفرینی و کسب و کار مباحثی از قیبل شکوفایی استعدادهای کسب و کار، خودباوری در زمینه کارآفرینی، اشتغالزایی و خودکفایی مورد بحث قرار گرفت.

گفتی است، تدریس این کارگاه آموزشی بر عهده مهندس صباغی مسوول مرکز حمایت از مخترعان استان سیستان و بلوچستان بوده است.

 

بالا