نسخه آزمایشی
۲۲۸ بازدید

به گزارش حوزه دانشجویی فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی کرمان، عصر روز ۱۵ اردیبهشت‌ ماه یک تیم پزشکی از مرکز غیردولتی مشیز در محل دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی شعبه کرمان حضور یافت و به معاینه دانشجویان و کارکنان این مرکز پرداخت.

شایان ذکر است که حدود ۱۰۰ نفر از دانشجویان و کارکنان این مرکز مورد معاینه قرار گرفتند.

بالا