نسخه آزمایشی
۵۶۵ بازدید

مقاله دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در کنفرانس ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی پذیرش شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، دانشجویان سمیه فیروز بخت، محمد علی رحمتی زاده و محمد دانیال رضایی خرم از دانشجویان مقطع کاردانی رشته حقوق موسسه با ارائه مقاله ای با عنوان « بررسی حقوق کودکان در ایران و بررسی ابعاد بین المللی حقوق کودک» در این کنفرانس ملی حضور یافتند. شایان ذکر است: این کنفرانس به میزبانی موسسه آموزش عالی حکیم نظامی برگزار شد.

 

بالا