نسخه آزمایشی
۴۳۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای تا روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ تمدید گردید.

لازم به ذکر می باشد این موسسه به منظور اطلاع رسانی هرچه بهتر متقاضیان دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای درخواست خود را به مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام تا روز دوشنبه مورخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹ به دانشگاه جامع ارسال نموده است.

بالا