نسخه آزمایشی
۴۸۵ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، در راستای هدایت و راهنمایی مراکز نو آوری و شناسایی افراد مستعد بین دانشجویان شاغل به تحصیل ، فارغ التحصیل و اساتید گرامی ، دفتر کارآفرینی معاونت پژوهش و فناوری موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اقدام به طراحی پرتال تخصصی ثبت ایده های دانشجویی و اساتید در راستای شناسایی ایده های برترکارآفرینی به منظور معرفی به مراکز رشد و پارک علم و فناوری نموده است.

به همین منظور جلسه وبیناری برای آشنایی با قوانین و مقررات راه اندازی مراکز نوآوری در ایجاد ایده های نو و شتابدهی در مراکز نوآوری و همچنین نحوه راه اندازی مراکز نوآوری و شرایط اخذ دوره های جدید که منوط به فعالیت مراکز نو آوری مراکز می باشد در این وبینار طرح خواهشد شد.

وبینار آشنایی با قوانین و مقررات راه اندازی مراکز نو آوری در روز سه شنبه مورخ ۱۵ مهرماه ساعت ۱۰ با حضور آقایان دکتر گودرزی رییس محترم موسسه و دکتر محمد حسین موسی زاده ، مدیر محترم دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی کاربردی برگزار می گردد.

جهت هماهنگی با شماره تلفن ۴۰- ۶۶۹۷۱۹۲۵ داخلی ۴۱۲ مهندس خورشید فرد مدیر محترم دفتر کارآفرینی معاونت پژوهشی و فناوری موسسه تماس حاصل فرمایید.

بالا