نسخه آزمایشی
۳۳۱ بازدید

به گزارش روابط عمومی هشتمین جلسه شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در محل موسسه با حضور آقای دکتر بیجندی معاون آموزشی ، آقای دکتر پور عابدی معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ، آقای دکتر کامیاب رئیس واحد جهاد دانشگاهی استان کرمان و آقای دکتر نظام دوست ، به همراه رئیس و معاونین و آقای دکتر شیبانی مشاور مالی موسسه در بعد از ظهر ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ برگزار گردید . در این جلسه رئیس موسسه گزارشی از عملکرد موسسه ارائه نموده و همچنین گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۷ موسسه توسط آقای دکتر شیبانی در جلسه قرائت و مورد تصویب قرار گرفت .

در ادامه گزارش پذیرش مهر ۹۸ موسسه توسط مدیر دفتر برنامه ریزی و گسترش و گزارش ارزیابی سالانه مراکز علمی کاربردی موسسه در سال ۹۷ و مراکز برتر توسط آقای مهندس هدایتی ارائه گردید .
در ادامه گزارش پرداخت حق التدریس معوقه بصورت متمرکز و توسط موسسه و آیین نامه پرداخت وام های مختلف و شورای تسهیلات موسسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .

آیین نامه شورای هماهنگی مراکز نوآوری مطرح و مصوب شد تا پایان مرداد ماه جلسه کارشناسی با حضور کارشناسان موسسه و سازمان تجاری سازی تشکیل و آیین نامه نهایی مورد تصویب قرار گیرد .

 

بالا