نسخه آزمایشی
۲۶۴ بازدید

همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تشکیل دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

نوزدهمین گردهمایی روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، جلسه نوزدهمین گردهمایی روسا و سرپرستان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی همزمان با بیست و پنجمین سالگرد تشکیل دانشگاه جامع علمی کاربردی در روز دوشنبه هفدهم مهر ماه در محل سالن جلسه موسسه برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر مجدالدین رئیس موسسه ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از مسائل جاری موسسه اعم از نتایج ورودی های مهر و چگونگی جذب آنها و نحوه درخواست دوره های بهمن را ارائه نمودند.

سپس آقای دکتر سید سعید هاشمی معاون محترم آموزشی جهاد دانشگاهی در خصوص برنامه ها و فعالیت های آموزشی مراکز موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برای سال ۱۳۹۶ توصیه هایی مطرح و به سئوالات روسای مراکز پاسخ لازم را ارائه نمودند .

 

بالا