نسخه آزمایشی
۲۶۱ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی ، نهمین جلسه شورای موسسه با حضور اکثریت اعضای محترم شورا در تاریخ ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۹۹ در محل موسسه تشکیل شد و در این گزارشات عملکرد موسسه در سال ۱۳۹۸ ، درخواست دوره های مراکز وابسته برای پذیرش مهر ۱۳۹۹ ، چگونگی ادامه فعالیت آموزشی برخی از مراکز وابسته ، بودجه سال ۱۳۹۹ موسسه و مطالبات شهریه دانشجویان از بنیاد شهید مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید .

 

بالا