نسخه آزمایشی
۴۶۱ بازدید

نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغال زایی دولت

 

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در راستای گفتمان سازی ” برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ ” و بسترسازی مناسب برای مباحثه و هم اندیشی پیرامون مسایل و مشکلات و ارائه راهکارهای موثر در اشتغالزایی، سلسله نشستهای علمی و تخصصی برگزار میکند.

با توجه به نقش کلیدی وزارت کشور (معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای) در تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری طرح های اشتغالزا در کشور، پنجاه و دومین نشست از سلسله نشستهای علمی و تخصصی با موضوع ” نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغالزایی دولت ” در روز دوشنبه مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۶ در محل سالن جلسات سازمان برگزار میگردد.

 

 

بالا