نسخه آزمایشی
۳۹۲ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی روز دوشنبه مورخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۸ همکاران دانشگاه جامع علمی کاربردی آقای دکتر سید احمد رضا پیش بین معاون محترم فرهنگی دانشگاه ، مهندس احمد دارابی سرپرست محترم دفتر امور فرهنگی و اجتماعی و آقای مهندس محمد رضا شیخ ربیعی سرپرست محترم اداره کل امور شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی و از همکاران جهاد دانشگاهی ، آقای دکتر عیسی علیزاده معاون محترم فرهنگی جهاد دانشگاهی آقای مهدی عباسی مدیر کل محترم دفتر مطالعات فرهنگی ،آقای دکتر محمد حسین حسنی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و توسعه فرهنگی ، آقای محمود علیگو سرپرست اداره کل راهبری امور فرهنگی آقای آهنگر معاون رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی امام ، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و آقای مهدی کاظمی خالدی ریاست سازمان دانشجویان در موسسه حضور داشتند.

بعد از برگزاری زیارت عاشورا جلسه مشترکی به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک فی مابین برگزار و طرفین ضمن استقبال از همکاری مشترک مقرر شد کمیته سه نفره ای تشکیل دهند اعضای این کمیته آقایان مهندس احمد دارابی از دانشگاه جامع آقای محمود علیگو از جهاد دانشگاهی و آقای محمد رضا آقائی مدیر دانشجوئی و فرهنگی از موسسه آموزش عالی می باشد . این کمیته با تشکیل جلساتی مشترک نسبت به اولویت بندی برنامه های فرهنگی و عملیاتی نمودن فعالیت های مشترک تصمیم گیری خواهد نمود.

همچنین مقرر شد آقای دکتر علیزاده جلسه دوم را بگونه ای هماهنگ نمایند که آقای دکتر پیش بین و همراهان بتوانند ضمن بازدید حضوری از خبرگزاری های ایسنا و ایکنا زمینه های مشترک همکاری را بررسی و تصمیم گیری نمایند.

 

بالا