نسخه آزمایشی
۲۱۸ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی روز دوشنبه مورخ ۱۹ / ۰۸ / ۱۳۹۸ جناب آقای دکتر گودرزی رئیس محترم مؤسسه ، جناب آقای مهندس هدایتی معاون محترم آموزشی ،جناب آقای مهندس لوری زاده معاون محترم پژوهش و فناوری، جناب آقای آقائی مدیر اداره امور دانشجویی فرهنگی و جناب آقای دکتر علیگو سرپرست اداره کل راهبری امور فرهنگی مهمان معاون محترم فرهنگی و دانشجویی و مدیران محترم این حوزه در دانشگاه جامع علمی کاربردی بودند.

بعد از برگزاری زیارت عاشورا جلسه مشترکی به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک فی مابین برگزار و طرفین ضمن استقبال از همکاری های یاد شده مقرر گردید که تفاهم نامه های سه جانبه ای در زمینه برگزاری مسابقات مناظره دانشجویی،اردوهای ایران مرز پرگهر،بهره وری دانشجویان دانشگاه از توانمندیهای خبرگزاری های ایسنا و ایکنا، بهره مندی دانشجویان دانشگاه از تسهیلات صندوق قرض الحسنه دانشجویان و … به امضا برسانند.

در این نشست جناب آقای دکتر پیش بین معاون محترم فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تعریف و تمجید از جهاد دانشگاهی و ابراز تمایل بابت همکاری های دو جانبه ،اظهار داشتند که جهت محقق شدن این همکاری ها می بایست نسبت به ترسیم نقشه راه ۵ ساله اقداماتی لحاظ گردد. ایشان همچنین اظهار نمودند در ستاد مرکزی و همچنین در واحدهای استانی دانشگاه، از مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی به عنوان الگو برای سایر مراکز تحت نظارت واحدهای استانی یاد می شود.

در ضمن در این نشست در خصوص چگونگی و تخصیص پنج درصد از درآمد و همچنین افتتاح حساب توسط مراکز وابسته به مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی به صورت متمرکز توافقاتی حاصل گردید.

 

بالا