نسخه آزمایشی
۲۹۵ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در تاریخ ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۹۸ جلسه ای بین آقای دکتر پیش بین ریاست واحد استانی غرب تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی و آقای دکتر گودرزی سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار گردید در این جلسه آقایان دکتر تاجیک ، و دکتر امیدی از مدیران آن واحد استانی و آقای عزیزی مدیر برنامه ریزی و گسترش و سرکار خانم امانی سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی موسسه و همچنین آقایان دکتر کهندل رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۱، آقای ملوندی سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی تهران ۳ برگزار گردید در این جلسه آقای دکتر گودرزی ضمن اظهار خوشحالی و تشکر از فرصت پیش آمده، به معرفی جهاد دانشگاهی و فعالیت های آموزشی موسسه و  همچنین مراکز وابسته در حوزه آموزش های مهارتی پرداختند.

در ادامه ضمن معرفی فهرستی از عناوینی که جهاد دانشگاهی آمادگی همکاری و ارایه خدمات به واحد استانی را دارد اشاره شد که با توجه به کاهش دانشجو و مشکلاتی که در این ناحیه موسسات و مراکز آموزش عالی کشور و دانشگاه جامع را تحت الشعاع قرار داده است درخواست نمودند که واحد استانی باید در این برهه زمانی حمایت جدی از مراکز بعمل آورد و با فراهم نمودن امکان رفع احکام نظارتی از مراکز، موانع موجود را برای پذیرش دانشجو را رفع نماید.

در ادامه آقای دکتر کهندل ضمن معرفی زمینه پتانسیل های موجود در مرکز تهران ۱ از نظر امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی توانمند مرکز تهران ۱ را برشمرده و به مشکلات و مسائلی که در ارتباط با مباحث نظارتی و اجرایی بین مراکز و واحد استانی روی می دهد اشاره و در خواست نمودند واحد استانی نسبت به رفع این مشکلات گام بردارد.

در ادامه آقای ملوندی ضمن معرفی فعالیت های مرکز تهران ۳ به بیان اقدامات انجام شده به منظور رفع ایرادات ابلاغ شده از سوی دانشگاه جامع پرداخته و در ادامه اشاره نمودند که این مرکز در یک منطقه محروم و دور از شهر تهران فعالیت می کند و باید قادر باشد به نیاز آموزشی ساکنین این منطقه پاسخ دهد لذا تقاضا دارم واحد استانی در زمینه تخصیص رشته و رفع احکام نظارتی این مرکز اقدام جدی بعمل آورند در ادامه آقایان عزیزی و خانم امانی مدیران برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی موسسه ضمن اظهار خوشحالی از برگزاری این جلسه در خصوص ضرورت توجه به توانمندی و موقعیت موسسه و مراکز آموزشی جهاد دانشگاهی در اختصاص رشته ها و خوشه های شغلی و رفع احکام نظارتی نکاتی را بیان نمودند.

آقای دکتر پیش بین ضمن تشکر و اظهار خوشحالی از جلسه برگزار شده جهاد دانشگاهی را پیشرو در اقدامات مفید و موثر در همه عرصه ها دانستند و اشاره نمودند که جهاد دانشگاهی نیمه دیگر دانشگاه است و نباید احساس جدای از هم تصور شود امید وارم همکاران بنده در واحد استانی در راستای رفع این مشکلات بیان شده گام های موثری بر دارند . بزودی بنده به اتقاق مدیران واحد استانی از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی بازدید و هرگونه مساعدتی که نیاز باشد حتما به عمل خواهیم آورد.

بالا