نسخه آزمایشی
۷۰۹ بازدید

در این المپیاد که به همت دفتر امور فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه برای اولین بار طراحی و به میزبانی استان مرکزی انجام شد، تعداد ۷۰۰ نفر از دانشجویان در سه رشته گرافیک، فناوری اطلاعات و ماشین افزار شرکت کردند که مرحله اول این المپیاد در ۱۹/۰۳/۹۹ سال جاری به صورت کتبی و آنلاین برگزار شد و شرکت کنندگان به رقابت پرداختند. ۱۰ نفر از دانشجویان مرکز علمی کاربردی جهادانشگاهی تبریز در رشته فناوری اطلاعات به مرحله دوم راه یافتند در مرحله دوم تعداد ۷۹ نفر از دانشجویان منتخب مرحله مقدماتی به مرحله عملی المپیاد راه پیدا کردند. مرحله نهایی و عملی المپیاد به صورت مجازی و غیرمتمرکز، توسط واحدهای استانی دانشگاه و با نظارت برخط دبیرخانه مرکزی المپیاد طی سه روز از دوشنبه ۲۰ مردادماه تا چهارشنبه ۲۲ مردادماه سالجاری برگزار شد و نهایتا ده نفر از دانشجویان به عنوان مقام اول تا سوم در هر رشته اعلام شد.

در مرحله نهایی رشته فناوری اطلاعات جناب آقای سجاد رفاقت دانشجوی مهندسی فناوری – برنامه نویسی تحت وب , موفق به کسب رتبه دوم کشوری شدند.

بالا