نسخه آزمایشی
۳۳۵ بازدید

به گزارش دفتر معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، با تلاش و کوشش همکاران این معاونت  تعداد ۱۵ مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی موفق به راه اندازی مرکز نوآوری شده اند.

به منظور مشاهده لیست نهایی مراکز نو آوری دارای مجوز از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی میتوانید در لینک ذیل مشاهده نمایید.

 

مشاهده لیست مراکز نوآوری دارای مجوز

 

بالا