نسخه آزمایشی
۲۶۴ بازدید

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی کرمان، چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش که در سال ۹۹ به میزبانی این استان برگزار می شود، تا پایان آذرماه تمدید شد.

دانشجویان می توانند آثار خود را طبق دستور العمل جشنواره تهیه و به کارشناس فرهنگی و دانشجویی مرکز آموزش محل تحصیل خود ارائه و کارشناسان مراکز آموزشی باید حداکثر تا پایان آذرماه آثار دانشجویان را در سامانه جشنواره رویش به ادرس http://ruyesh.uast.ac.ir ثبت کنند.

لازم به ذکر است بعد از پذیرش آثار توسط رابطین جشنواره واحد های استانی، آثار به دبیرخانه جشنواره جهت داوری ارسال می شود.

بالا