نسخه آزمایشی
۴۷۶ بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، طی حکمی از سوی دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر مختار جلالی جواران به عنوان معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

در بخشی از این حکم بر ارتقاء کیفیت آموزش های مهارتی دانشگاه با مشارکت واحدهای استانی و مراکز و تلاش برای تحقق اهداف دانشگاه و تربیت دانش آموختگان کارآفرین تاکید شده است.

گفتنی است دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تشکر و تقدیر از زحمات و خدمات ارزشمند دکتر محمدعلی اخوان بهابادی در مدت زمان تصدی این پست، وی را به سمت مشاور عالی رئیس دانشگاه در امور علمی منصوب کرد.

بالا