نسخه آزمایشی
۳۷۹ بازدید

با همکاری آموزشگاه طراحی لباس شهرتاش

مسابقه طراحی لباس بر اساس نمادهای عاشورایی

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی تهران ۴ مسابقه زنده طراحی لباس بر اساس نمادهای عاشورایی در دو مرحله توسط بنیاد ملی مد و لباس برگزار می شود.
آموزشگاه طراحی لباس شهرتاش بعنوان دبیر مسابقه طراحی تصویرگری لباس عاشورایی در این نمایشگاه حضور دارد.

  • مرحله اول این مسابقه تاریخ ۱۲ شهریور در دانشگاه علمی کاربردی مرکز جهاد دانشگاهی تهران ۴ از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴ برگزار می گردد.
  • مرحله دوم مسابقه در محل نمایشگاه لباس عاشورایی که تاریخ و محلش از طرف بنیاد ملی مد و لباس اعلام می گردد، برگزار می شود.

شرایط مسابقه

 

  • شرکت کنندگان می بایست بر اساس یکی از المانهای عاشورایی طراحی لباس اجتماع بانوان یا آقایان را تصویرسازی و اجرای رنگی نمایند.
  • شرکت کنندگان موظف هستند وسایل تصویر سازی آثار خود را به همراه داشته باشند.( مقوای A3 اشتنباخ – مارکر – مداد رنگی و آبرنگ و….)
  • تکنیک اجرای آثار آزاد می باشد.
  • شرکت برای عموم آزاد است.
  • استفاده از مانکن آماده برای طراحی منعی ندارد.

از بین شرکت کنندگان بعد از داوری ۲۰ نفر برای مرحله دوم انتخاب می گردند.

مرحله دوم

 

شرکت کنندگان منتخب در مکان اصلی نمایشگاه به رقابت می پردازند.

در مسابقه نهایی المانی در نظر گرفته می شود و آن موتیف به نفرات از طرف موسسه شهرتاش در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

پس از داوری آثار نفرات اول تا سوم برای اهدای جوایز معرفی می گردند.

مقوای A3 اشتنباخ برای اجرای نهایی رنگی از طرف بنیاد ملی مد و لباس در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

 

نشانی چهار راه ولی عصر – خیابان رازی – خیابان شهریار – خیابان هاتری کوبین – نبش کوچه شهرود – دانشگاه علمی کاربردی مرکز جهاد دانشگاهی تهران ۴، ۴۴۶۶۸۸۱۳

 

بالا