نسخه آزمایشی
۷۰۰ بازدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی‌کاربردی استان کرمانشاه، دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: برای سومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹و با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی، واحدهای ستادی و استانی این دانشگاه، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح بندی شدند که نتایج آن در سامانه سطح ‌بندی به نشانی crs.uast.ac.ir با دسترسی اختصاصی در اختیار هر کاربر قرار گرفته است.

وی گفت: در فرآیند مذکور مراکز بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۸ ملاک و ۱۸۳ نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح شدند که بر اساس این نتایج ۲۲۵ مرکز در سطح دو، ۲۳۵ مرکز در سطح سه و ۱۸ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند. بدیهی است سطوح تعیین شده مبین وضعیت جاری هر یک از مراکز آموزش علمی کاربردی بوده و نتایج حسب سطح عملکرد و میزان تحقق توصیه‌­های اصلاحی؛ در ارزیابی ­های بعدی متغیر است.

دکتر محسن محمدزاده عنوان کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی متناسب با نتایج کسب شده در دو جنبه سطح­ بندی شدند. نخست براساس نتایج حاصل از ارزیابی سال جاری در سطوح چهارگانه و زیر سطح‌های مربوط به آن تعیین وضعیت شده و سپس باتوجه به سیر تحولی عملکرد سال جاری در قیاس با ارزیابی گذشته بسته به میزان تغییر نمره در یکی از حالت­های پیشرفت، مانا و پسرفت قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: بنابر موارد مذکور، میزان و نوع بهره­ مندی مراکز از تدابیر نظارتی در قالب بسته­‌های تشویقی، حمایتی، هدایتی و هشداری تابع قواعد و نتایج بررسی­ های‌فوق است. علاوه بر بسته­‌‌‌‌های فوق؛ عملکرد ۱۰ مرکز برتر علمی‌کاربردی در کشور و مراکز برتر هر استان به ترتیب توسط دکتر محمدحسین امید رئیس و معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است پس از اعلام نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹، مراکز علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی، سازمان مدیریت صنعتی، امام رضا(ع) و مرکز فرماندهی انتظامی از استان کرمانشاه در سطح ۲ قرار گرفتند.

خاطر نشان می‌سازد مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه برای دومین سال متوالی جزء ۱۰ مرکز برتر علمی‌کاربردی کشور انتخاب شد.

سطح‌‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹

بالا